¿Què és Juniors Moviment Diocesà? | Vídeo 1

Aquest curs, des de la Secretaria d’Animació de la nostra zona, us envien aquest vídeo perquè tothom sàpiga què és Juniors Moviment Diocesà i ¡atenció! més concretament Juniors al vostre nivell, a aquell que tots els xiquets i joves dels pobles que formen la Marina, podeu participar.

Aquest és el primer de quatre vídeos que aniran endinsant-vos en una dinàmica d’informació perquè pugueu conèixer què es fa, com i on dins de la zona.

Tot té un motiu i aquests quatre vídeos també el tenen; per això heu d’estar atents a la web, perquè cada setmana es pujarà un de nou, que us donarà més informació sobre alguna cosa que s’està preparant.

¡Que nervis! ¿Què estaran preparant?